هدیه های آسمان 5

آزمون آنلاین تستی رایگان دروس 9 تا 11 هدیه های اسمان پنجم ابتدایی

پایه : پنجم ابتدایی درس: هدیه های اسمان شامل مباحث: دروس 9 تا 11 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 10 تصادفی زمان پاسخگویی: 15 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین رایگان تستی دروس 1 تا 8 هدیه های اسمان پنجم ابتدایی

پایه : پنجم درس: هدیه های اسمان شامل مباحث: دروس 1 تا 8 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین رایگان تستی دروس 7 تا 9 هدیه های اسمانی پنجم ابتدایی

پایه : پنجم درس: هدیه های اسمانی شامل مباحث: دروس 7 تا 9 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 10 تصادفی زمان پاسخگویی: 15 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین رایگان تستی دروس 4 تا 6 هدیه های اسمانی پنجم ابتدایی

پایه : پنجم درس: هدیه های اسمانی شامل مباحث: دروس 4 تا 6 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان دروس 1 تا 3 هدیه های اسمانی پنجم

پایه : پنجم درس: هدیه های اسمانی شامل مباحث: دروس 1 تا 3 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »