مطالعات اجتماعی 7

ازمون انلاین تستی رایگان درس 21 تا 24 مطالعات هفتم

پایه : هفتم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 21 تا 24 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان درس 17 تا 20 مطالعات هفتم

پایه : هفتم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 17 تا 20 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین رایگان تستی درس 17 تا 20 مطالعات هفتم

پایه : هفتم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 17 تا 20 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین تستی رایگان دروس 13 تا 16 مطالعات اجتماعی هفتم

پایه : هفتم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 13 تا 16 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 20 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »