جغرافیا – ناحیه ای 11 (E)

آزمون آنلاین تستی رایگان درس 9 تا 11 جغرافیای یازدهم انسانی

پایه : یازدهم درس: جغرافیا شامل مباحث: درس 9 تا 11 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین تستی رایگان درس 7 و 8 جغرافیای یازدهم انسانی

پایه : یازدهم درس: جغرافیا شامل مباحث: درس 7 و 8 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین تستی رایگان درس 5 , 6 جغرافیای یازدهم انسانی

پایه : یازدهم درس: جغرافیا شامل مباحث: درس 5 و 6 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین تستی رایگان درس 3 , 4 جغرافیای یازدهم انسانی

پایه : یازدهم درس: جغرافیا شامل مباحث: درس 3 و 4 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »